O Szkole Świętego Mikołaja

 

Szkoła Świętego Mikołaja to unikalny program rozwojowy dla wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz osób, które chcą nimi zostać. Szkoła Świętego Mikołaja to szkoła wychowania, przywództwa i kształtowania charakteru, której uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji edukacji, wychowania, pracy z grupą i drugim człowiekiem.

 

Te kompetencje to:

PRAWDZIWE RELACJE (8 godzin zajęć) – podstawą wychowania i jakiejkolwiek pracy z człowiekiem jest relacja, jest towarzyszenie. Treści: komunikacja, sztuka prawdziwej rozmowy, rozumienie młodego człowieka, rozwiązywanie konfliktów, metoda tutoringu.

AUTENTYCZNE PRZYWÓDZTWO (8 godzin zajęć) – prawdziwy wychowawca jest w jakimś sensie przywódcą, pomaga odkryć drogę. Treści: budowanie autorytetu, pozytywna dyscyplina, praca z grupą, budowanie motywacji.

KSZTAŁCENIE CHARAKTERU (16 godzin zajęć) – wychowanie polega właśnie na kształtowaniu charakteru, czyli takim przygotowaniu młodego człowieka, żeby potrafił żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. Treści: uczenie zaangażowania w życie społeczne, troska o innych i o dobro wspólne, uczenie wytrwałości i pracowitości, pokonywanie swoich słabości.

SKUTECZNE DZIAŁANIE (8 godzin zajęć) – wychowanie to również przygotowanie do życia, tak, żeby młody człowiek potrafił radzić sobie z jego wyzwaniami. Treści: kształtowanie samoświadomości, odkrywanie i wzmacnianie talentów, uczenie myślenia, poznawania konkretnych programów działań wychowawczych.

 

Patronem naszej Szkoły jest Święty Mikołaj. Obecnie postać ta kojarzy się nam z kimś, kto przynosi dzieciom prezenty – bo jak głosi legenda żyjący na przełomie III i IV wieku biskup Miry – rozdawał potrzebującym (a zwłaszcza dzieciom) swój majątek. Mało kto wie, że obecny pop-kulturowy wizerunek Świętego Mikołaja jako sympatycznego nieco grubego staruszka z białą brodą w czerwonym stroju został spopularyzowany przez producenta Coca-Coli w latach ‘30. XX wieku, choć zwyczaj dawania dzieciom prezentów w okolicy Świąt Bożego Narodzenia sięga już czasów średniowiecza.

 

W przekazie masowej kultury nieco zapomnieliśmy, że prawdziwy Święty Mikołaja nie tylko dbał o potrzeby materialne dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim o ich potrzeby wyższe, rozwojowe i duchowe. A co jest najlepszym i najbardziej trwałym prezentem dla dziecka? Czy nowy smartfon, który zaraz się popsuje? Nowy komputer do gier? Markowe ubrania? Nowy rower?

 

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że najlepszym prezentem jaki możemy dać młodemu człowiekowi jest dobre wychowanie, jest dobrze ukształtowany charakter, są aktywne postawy myślenia, współpracy, aktywności i wytrwałości, jest miłość w rodzinie i wzrastanie w dobrym środowisku, jest szczęśliwe dzieciństwo, w którym zachowana jest równowaga pomiędzy obowiązkami i zabawą.

 

Właśnie dlatego Parafia Świętego Mikołaja wspólnie z innymi organizacjami społecznymi działającymi w Lublinie utworzyła Szkołę Świętego Mikołaja – bo tak jak prawdziwy Święty Mikołaj chcemy dawać dzieciom i młodzieży z naszej społeczności to, co najważniejsze. A najlepiej zrobimy to, kiedy przygotujemy rodziców, wychowawców, animatorów i inne zainteresowane osoby do skutecznego wychowania i kształtowania charakteru u dzieci i młodzieży.

 

Szkoła Świętego Mikołaja to propozycja dla Ciebie, jeśli chcesz:

– niezależnie od tego, ile masz lat i co robisz w życiu, nauczyć się jak być dobrym wychowawcą, liderem i rodzicem

– nauczyć się skutecznej pracy z grupą i inspirowania innych

– nauczyć się budowania swoich relacji, pracy zawodowej, wychowania i pracy z drugim człowiekiem w oparciu o Pismo Święte

– nauczyć się indywidualnej pracy z człowiekiem, budowania relacji, sztuki prawdziwej rozmowy i wspierania  rozwoju człowieka w paradygmacie tutoringu

– pomagać innym odkrywać i realizować talenty

poznać ludzi, którzy tak jak Ty, chcą robić coś dobrego

– zdobyć profesjonalne kompetencje potwierdzone certyfikatem

 

 

Udział w Szkole Świętego Mikołaja jest bezpłatny.

 

 

Projekt Szkoła Świętego Mikołaja 2020 – szkoła wychowania, przywództwa i kształtowania charakteru jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

 

s

Polityka prywatności